BESKYDY (MORAVSKOSLEZSKÉ)

Moravskoslezské Beskydy jsou geomorfologický celek a pohoří rozkládající se v téměř nejvýchodnější části České republiky u hranic se Slovenskem (malý přesah do okresu Čadca). Téměř celé jejich území pokrývá CHKO Beskydy o rozloze 1160 km², která zasahuje i do Hostýnsko-vsetínské hornatiny a Javorníků. Nejvyšším vrcholem je Lysá hora, jejíž výška činí 1323 m n. m. (zdroj Wikipedia)