BRDY – HŘEBENY

Hřeben od jižního okraje Prahy až k Příbrami.