BRDY – STŘEDNÍ

Oblast spadající převážně do bývalého vojenského výcvikového prostoru. Nalézá se mezi Jincemi a Padrťi. V současnosti území CHKO Brdy.