BRDY – VALDEK

Valdek je zřícenina raně gotického hradu ze třináctého století v CHKO Brdy.