Vltava-Orlík vypuštěný

Povypuštěný Orlík cca o 15 metrů