NEBESKÉ POHLEDY NA STŘEDOČESKÝ KRAJ

Moje první autorská fotografická kniha. Ukazuje krásy Středočeského kraje z leteckého pohledu. Obsahuje 100 fotografií (z toho 5 panoramat). České a anglické popisky.

Formát 23 x 31 cm, 113 stran, šitá vazba, tuhé desky s laminovaným potahem, reprezentativní zpracování, matný papír.

Náklad je už rozebrán.

JIŘÍ JIROUŠEK
Nebeské pohledy na Středočeský kraj
Aerial views of Central Bohemia
Vydal / Published by: Jiří Jiroušek, www.nebeske.cz
Grafická úprava / Design by: Aleš Procházka
Předtisková příprava / Preparation for printing by: Vladimír Vyskočil, KORŠACH
Tisk / Printed by: PBtisk, s.r.o.
Vydání první / First edition, 2016
Copyright © Jiří Jiroušek, 2016
ISBN 978-80-270-0171-2

Ukázka knihy: