KLABAVA

Klabava má pramen v Brdech a je to pravostranný přítok Berounky. Délka toku je 51,2 km.

Návrat na seznam vodních toků >>>