PLOUČNICE

Ploučnice je česká řeka, pramenící v okrese Liberec pod Ještědem, protékající okresy Česká Lípa a Děčín, ústící zprava do Labe v Děčíně. Odvodňuje severní část Čech vymezenou Ralskou pahorkatinou, Českým středohořím a Lužickými horami. Je plná meandrů převážně v lukách, vodácky splavná. Je dlouhá 106 km. Povodí má rozlohu 1193,77 km². (zdroj Wikipedia)

Navrát na seznam vodních toků >>>