Králický Sněžník – zimní panorama J1409

Panoramatická fotografie Masívu Králického Sněžníku s hraničním a mokrým hřebenem – oba hřbety tvoří jakousi podkovu, proříznutou údolím řeky Moravy. Dominantou je hora Králický Sněžník, od níž se hřebeny rozbíhají. Z hraničního hřebenu (napravo) vystupují kóty Malý Sněžník-Hleďsebe-Klepý. Z mokrého hřebenu (nalevo) vystupují kóty Stříbrnická-Černá kupa-Sušina-Podbělka-Slamník. V údolí kolem horního toku řeky Moravy se rozprostírá obec Dolní Morava. O hranice tu není nouze. Hraničním hřebenem probíhá česko-polská státní hranice. Mokrým hřebenem probíhá správní hranice Olomouckého a Pardubického kraje. Řeka Morava v údolí odděluje Čechy a Moravu. Načež obec Dolní Morava se skládá ze tří částí – dvě části obce (Horní Morava a Dolní Morava) náleží k Čechám a jedna část obce (Velká Morava) náleží k Moravě. Text Zdeněk Šmída.